Felvételi kérelem

Az Idősek Otthonába való elhelyezés lépései

 1. Kérelem nyomtatvány egy példányának értelemszeű kitöltése, majd az intézménybe való eljuttatása postai úton. Ennek elmulasztása esetén érdemben nem tudjuk figyelembe venni az elhelyezés iránti kérelmet!
 2. Kapcsolatfelvétel az intézmény részéről az előgondozás időpontja miatt
 3. Előgondozás I. elvégzése, ennek eredményétől függően a kérelem visszautasítása vagy kiértesítés a helyelfoglalásról
 4. Beköltözést követően a megállapodás és egyéb nyomtatványok kitöltése
  (A megállapodás szövege letölthető innen: megallapodas.pdf)
 5. Intézményi térítési díj fizetési módjáról és kötelezettségéről való tájékoztatás
  (A tájékoztató szövege letölthető innen: tajekoztato.pdf)
 6. Az ügyvezető igazgató által aláírt és lepecsételt megállapodás 1 példányának átadása a szerződő félnek

Az intézmény felvételi kérelme

Letölthető innen: Kérelem 2017. valamint Értékelő adatlap

A beköltözéskor szükséges dokumentumok

 1. kórházi zárójelentések, naponta négy órát meghaladó gondozási szükséglet feltüntetése a kérelem orvos által kitöltendő részénél
 2. ellátást igénylő havi rendszeres jövedelméről az igazolások (öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, fogyatékossági támogatás, egyéb adóköteles jövedelem)
 3. TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcím kártya

Amennyiben az ellátást igénylő közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, annak fénymásolatát is kérjük bemutatni szíveskedjenek.

Design downloaded from free website templates.