Felvételi kérelem

Az Idős Pszichiátriai Betegek Otthonába való elhelyezés lépései

 1. Kérelem nyomtatvány egy példányának értelemszeű kitöltése "pszichiátriai részleg" megjelöléssel, majd az intézménybe való eljuttatása postai úton. Ennek elmulasztása esetén érdemben nem tudjuk figyelembe venni az elhelyezés iránti kérelmet!
 2. Kapcsolatfelvétel az intézmény részéről az előgondozás időpontja miatt
 3. Előgondozás I. elvégzése, ennek eredményétől függően a Kérelem visszautasítása vagy Kiértesítés a helyelfoglalásról (írásban történik)
 4. Beköltözés, Megállapodás (Pszichiátriai részleg) (Megállapodás) 2 példányának kitöltése, tanúkkal aláíratva az intézményben, helyben
 5. Térítési díj egy havi összegének helyben való befizetése "bevételi pénztárbizonylat" ellenében
 6. Az intézményvezető által aláírt és lepecsételt Megállapodás egy példányának átadása a szerződő félnek

Az Idősek Otthonába való elhelyezés lépései

 1. Kérelem nyomtatvány egy példányának értelemszeű kitöltése "Idősek Otthona" megjelöléssel, majd az intézménybe való eljuttatása postai úton. Ennek elmulasztása esetén érdemben nem tudjuk figyelembe venni az elhelyezés iránti kérelmet!
 2. Kapcsolatfelvétel az intézmény részéről az előgondozás időpontja miatt
 3. Előgondozás I. elvégzése, ennek eredményétől függően a Kérelem visszautasítása vagy Kiértesítés a helyelfoglalásról (írásban történik)
 4. Beköltözés, Megállapodás (Idősek Otthona) (Megállapodás idősotthon) 2 példányának kitöltése, tanúkkal aláíratva az intézményben, helyben
 5. Térítési díj egy havi összegének helyben való befizetése "bevételi pénztárbizonylat" ellenében
 6. Az intézményvezető által aláírt és lepecsételt Megállapodás egy példányának átadása a szerződő félnek

Az intézmény felvételi kérelme

Letölthető innen: Kérelem

A beköltözéskor szükséges dokumentumok

Pszichiátriai részlegre:

 1. kórházi zárójelentések, pszichiátriai szakvélemény (3 hónapnál nem régebbi)
 2. a gondnokság alá helyezési határozat másolata (ennek hiányában nyilatkozattételre kérjük a hozzátartozót, hogy mikor, mely illetékes hatóságnál kezdeményezték az eljárást)
 3. negatív mellkas röntgen, bőrgyógyászati igazolás és székleteredmény
 4. ellátást igénylő havi rendszeres jövedelméről az igazolások (öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, fogyatékossági támogatás, egyéb adóköteles jövedelem)
 5. TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcím kártya
 6. születési anyakönyvi kivonat másolata

Idősek Otthonába:

 1. kórházi zárójelentések, gondozási szükséglet feltüntetése a kérelem orvos által kitöltendő részénél (négy órát meghaladó)
 2. negatív mellkas röntgen, bőrgyógyászati igazolás és székleteredmény
 3. ellátást igénylő havi rendszeres jövedelméről az igazolások (öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, fogyatékossági támogatás, egyéb adóköteles jövedelem)
 4. TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcím kártya
 5. születési anyakönyvi kivonat másolata

Amennyiben az ellátást igénylő közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, annak fénymásolatát is kérjük bemutatni szíveskedjenek.

Design downloaded from free website templates.