Házirend

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink!

Kérem Önöket, hogy ezen Házirendet – amely az Otthon életének fontos szervezője - szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni, s olyan eszköznek tekinteni, amely biztosítani hivatott az intézmény kiegyensúlyozott, törvényi keretek közötti működését.

A Házirendet igyekeztünk oly módon kialakítani, hogy az egyéni kérések éppúgy helyet kapjanak benne, mint az előírások szerinti kötöttség.

Az intézményi jogviszony létrejöttekor a Házirendről szóban tájékoztatást kapnak; egy példánya pedig jól látható és hozzáférhető helyen ki van függesztve az intézményben.

A Házirendet úgy lakóink, mint a hozzátartozók bármikor elolvashatják, a benne megfogalmazottak dolgozóinkra nézve is kötelező érvényűek.

[...]

A Házirend teljes szövege letölthető innen: hazirend.pdf

Szakmai Program

A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon működésére vonatkozó Szakmai Program a többször módosított 1993. évi III. törvény, illetve a 26/2010. (XII.30.) NEFMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben foglaltak figyelembe vételével készült.

[...]

A Szakmai Program teljes szövege letölthető innen: szakmai_program.pdf

Design downloaded from free website templates.